Què van fer els últims tècnics el dia del seu debut? CAT